1. pl
  2. en

@

Copyright © NEXO.TECHNOLOGY 2019

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

  1. pl
  2. en

@

+48 609 769 539

        Powrót do oferty

Każda realizacja rozpoczyna się od pomysłu. Jeżeli masz pomysł na realizację swojego produktu, ale nie wiesz jak go zaprojektować, możesz zlecić nam wykonanie projektu CAD (rysunków w formacie 3D). 


Przygotowanie projektu zaczynamy od analizy konstrukcyjno-technologicznej – możemy dopasować nowe elementy do istniejącego produktu, oprzeć się na wymaganej technologii produkcji lub stworzyć zupełnie nowy projekt.  


Po takiej analizie przystępujemy do tworzenia plików graficznych i w razie potrzeby przeprowadzimy analizę wytrzymałościową konstrukcji.
Przygotowany projekt modelu 3D możemy przekształcić na fizyczny produkt dzięki frezowaniu CNC, produkcji formy kompozytowej a następnie wykonaniu gotowego elementu z laminatu.

PROJEKTOWANIE CAD ORAZ CAM